Zobacz, jaką odpowiedzialność ponosi warsztat samochodowy, gdy oddajesz auto do naprawy.

Ocena: 0.00/0

Zostawienie swojego samochodu w warsztacie samochodowym do naprawienia jest pewnym ryzykiem. Szczególnie jeśli nie znamy właściciela ani osoby, której przekazujemy pojazd. Samochody coraz częściej są warte setki tysięcy, a zdarza się, że nawet miliony złotych. Problemy z pozostawieniem auta w warsztacie mogą być spore. Zobacz w niniejszym wydaniu, jaką odpowiedzialność ponosi właściciel. Zapraszamy!

Właściciel warsztatu nie wywiązał się z terminu naprawy!

Kłopoty zakładu mogą być podyktowane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za samochód w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce odpowiada za uszkodzenie albo stratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również, jeśli świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za przekazany mu samochód w przypadku opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu wykonania usługi warsztat ponosi odpowiedzialność za działanie siły wyższej. Nawet losowe uszkodzenie pojazdu lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Co, gdy mechanik źle wykonał naprawę?

Częstym zjawiskiem jest nieudolne wykonanie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem auta. Odpowiedzialność w takiej sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy oznacza, że za naprawienie straty w wyniku niewłaściwego wykonania albo niewykonania zadania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy straty pojawiły się w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w przypadku zrealizowania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w okresie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się wtedy, że wada była już w chwili wydania pojazdu właścicielowi. Klient może wówczas żądać wymiany elementu na wolną od wad, naprawy albo obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką pragnąłby uzyskać i jest to wiążące dla warsztatu.

Mechanik jest odpowiedzialny za kradzież samochodu!

W przypadku, kiedy zawierasz z mechanikiem umowę o naprawę Twojego auta, to automatycznie zawierasz umowę o dzieło, a także umowę o przechowanie samochodu. To znaczy, że w trakcie naprawy Twój samochód powinien być w nienaruszonym stanie. Jeśli jest inaczej, to odpowiedzialny za to jest warsztat samochodowy. Właściciel warsztatu jest również odpowiedzialny za kradzież samochodu, jeśli do tego dojdzie!

Informacje:
Oceń Artykuł:

0Komentarze

Brak komentarzy

Zostawienie swojego samochodu w warsztacie samochodowym do naprawienia jest pewnym ryzykiem. Szczególnie jeśli nie znamy właściciela ani osoby, której przekazujemy pojazd. Samochody coraz częściej są warte setki tysięcy, a zdarza się, że nawet miliony złotych. Problemy z pozostawieniem auta w warsztacie mogą być spore. Zobacz w niniejszym wydaniu, jaką odpowiedzialność ponosi właściciel. Zapraszamy!Właściciel warsztatu nie wywiązał się z terminu naprawy!Kłopoty zakładu mogą być podyktowane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za samochód w tego typu sytuacji rośnie.Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce odpowiada za uszkodzenie albo stratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również, jeśli świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za przekazany mu samo...